Nyheder fra Harlev

9 °
Klar himmel
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Harlev og omegn

Job tilbydes:
Børnehuset Pilehaven søger en ny pædagogkollega til børnehaven 35/37 t. pr. 1/7 eller snarest derefter.
Om jobbet:Vores børnehave har 56 børn fordelt på to aldersintegrerede stuer, Humlebier og Mariehøns samt en storbørnsgruppe der hedder Guldsmede. Du vil blive en del af et team bestående af 10/11 medarbejdere med et tæt og forpligtigende samarbejde mellem de tre grupper og med blik for hvad en integreret institution har af kvaliteter.Vi er et hus med kostordning som vægter madglæde og madmod højt. Vi ser måltidet som en pædagogisk aktivitet og prioriterer tid til dette. Krop og bevægelse er et bærende element i vores hverdag, hvor vi kontinuerligt arbejder med motoriske og sproglige læringsmiljøer. Vi prioriterer at have medarbejdere der har, eller har lyst til at tilegne sig færdigheder inden for disse områder Kan du se værdien i at skabe en tryg ramme og arbejde relations orienteret i en hverdag med mange bolde i luften. Har du også lyst til at hoppe, danse, grine, inspirere og fange børnenes interesser, så er det dig vi har brug for!Børnehuset Pilehaven er en integreret institution i Harlev Dagtilbud, som er normeret til 24 vuggestuebørn og 56 børnehavebørn. Barndommen har værdi i sig selv og vi vægter en dagligdag hvor alle børn oplever sig set, hørt og forstået. Vi ser det som vores vigtigste opgave at understøtte børnenes selvværd og oplevelse af mestring i eget liv ved at skabe trygge rammer med tydelige voksne. Din profil:At du er dedikeret til 0 – 6 års pædagogik og ser læreplanen som en ramme der understøtter det pædagogiske arbejdeAt du har lyst til og kan gå forrest i forhold til det daglige arbejde i børnehavenAt du er bevidst om at være den gode rollemodel over for børn, forældre og personaleAt du er indstillet på at arbejde med børn i udsatte positionerAt du ser forældresamarbejdet som et bærende elementAt du er god til at danne dig et overblik i det lille og det store fællesskabAt du arbejder relations kompetent og besidder didaktiske kompetencerAt du ser mulighederne i og vigtigheden af overgangsarbejdet og samarbejdet omkring det enkelte barn i det store fællesskabAt du arbejder begrundet og reflekteret og kan give og modtage feedbackAt du er loyal overfor trufne beslutninger og kan omsætte disse til handlingerAt du er struktureret og fagligt velfunderet i skrift og taleAt du er fleksibel ift. arbejdsopgave og mødetiderDerfor skal du vælge os:En alsidig børnegruppe fyldt med energi, livsglæde, mod og lyst til at mestre selvEn personalegruppe der vægter fælles faglig udvikling og har et fælles sprogEn personalegruppe der øver sig nysgerrigt i at spille hinanden gode, blandt andet via sparring og refleksive dialogerDygtige, engagerede, stabile og fleksible kollegaer, der også vægter imødekommenhed, åbenhed og humorEn personalegruppe der gerne vil hinanden, det gode grin og værner om det gode arbejdsmiljøEn aktiv og engageret forældregruppe der gerne vil samarbejde om det gode børneliv.Et hus med et højt aktivitetsniveau og mange traditionerMulighed for kompetenceudvikling inden for interesseområde Udover at være tilknyttet Børnehuset Pilehaven, bliver du en del af den samlede personalegruppe i Harlev Dagtilbud, hvor vi fortløbende arbejder med at styrke fagligheden og sammenhængskraften på tværs af afdelingerne. Løn og ansættelsesvilkår:Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer, medmindre stillingen er omfattet af en forhåndsaftale, som kan danne grundlag for lønfastsættelsen  Ugentligt timetal: 35-37 Der vil blive indhentet børne- og straffeattest og ansættelse sker under forudsætning af, at attesterne ikke viser, at du er uegnet/uværdig til stillingen. Du kan læse mere her om hvordan vi behandler dine oplysninger her.Hvis du vil vide mere:Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Irene Møller Blume på telefon+4521158405.AnsøgningKlik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Ansøgningsfrist: 18.06.23 Ansættelsessamtaler vil blive afholdt løbende  Hvis du vil vide mere:Kontakt pædagogisk leder, Irene M. Blume på 21158405 eller på mail: imblu@aarhus.dkAlternativt stedfortræder Birgitte Heissel på 41 85 79 27 eller på mail: biph@aarhus.dk Om osI Harlev Dagtilbud arbejder både ledere og medarbejdere med at skabe stærkere lærings fællesskaber. Vi har fokus på det gode børneliv og med afsæt i Århus Kommunes Børn- og Unge politik, arbejder vi med et helhedssyn på det enkelte barn, samskabelse med og om børnene, den tidlige forebyggende indsats og en evidensbaseret udvikling af praksis.Børnehuset ligger tæt på skov og bypark. Der går bybus til døren.    Om Aarhus KommuneAarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderrollerI vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune
Indrykket 2. juni på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk