Danske kommuner skal hjælpe med at genopbygge Ukraine

dato

Danske kommuner har vist et stærkt engagement i den danske støtte til Ukraine

Kommunerne er blandt de bedste inden for infrastruktur og grøn omstilling og bringer vigtig viden og ekspertise i spil i den danske støtte til Ukraine. Derfor giver regeringen nu en ekstrabevilling på 10 millioner kroner til at styrke det dansk-ukrainske kommunesamarbejde om genopbygningen af Ukraine. Pengene vil gå til samarbejder mellem Aarhus og København kommuner og de ukrainske byer Lviv, Kyiv og Mykolaiv.  

Dan Jørgensen siger:

”Det er oplagt, at de danske kommuner har en aktiv rolle i genopbygningen af Ukraine. Danske kommuner har årelang erfaring med at sætte fart på grøn omstilling og sikre borgerinddragelse. Samarbejdet giver ukrainerne mulighed for at komme med ønsker til, hvordan fremtidens kommunale Ukraine skal se ud. Og de danske kommuner hjælper dem med at nå derhen. Det er egentligt simpelt, men det virker”.

Ud over Aarhus og København, er der kommunerne Ikast-Brande, Ålborg og Odense, som sammen med KL er partnere i det danskstøttede kommunale genopbygningsprojekt. Sammen med venskabsbyerne Lviv, Kyiv og Mykolaiv har de siden januar fået støtte til deres indsatser. Det drejer sig for eksempel om at stille danske erfaringer til rådighed inden for renere vand og mere stabil energi til for de ukraineske kommuner. De danske kommuner er også i gang med at se på mulighederne for at hjælpe de mange ukrainske ofre, som krigen på forskellig vis har krævet.

Flere danske borgmestre besøgte sidste år Ukraine, hvor de var vidne til de massive udfordringer, som ukrainske kommuner står overfor. En af de borgmestre, der deltog, var Aarhus borgmester, Jacob Bundsgaard.

Jacob Bundsgaard siger:

”Det er meget glædeligt med den nye ekstra bevilling fra regeringen, for det er bydende nødvendigt at hjælpe Ukraine og vores venner og samarbejdspartnere i byen Lviv. Efter at have besøgt Ukraine og Lviv flere gange, har jeg med egne øjne set både landets og byens styrker, men også hvor der er behov for hjælp. Jeg tror vi alle føler en moralsk forpligtelse til at træde til, og hjælpe hvor vi kan, og med de nye midler, så vil vi kunne endnu mere – på vandområdet, hvor vi lige er gået i gang, men i særdeleshed indenfor genoptræning og rehabilitering af folk med alvorlige krigsskader”.

Baggrund
I foråret 2023 besluttede Ukraine og Danmark, at dansk genopbygningsstøtte gennem Ukrainefonden skulle indbefatte danske kommuner, der gennem samarbejde med ukrainske partnerkommuner kan bidrage til konkret genopbygning og udvikling af ukrainske lokalsamfund.

Indledende dialog mellem de danske og ukrainske partnere i sommeren og efteråret 2023 viste stor gensidig interesse for samarbejde, og kort før årets begyndelse blev et fireårigt projekt til 20 mio. kr. godkendt. De involverede kommuner, Ikast-Brande, Aarhus, Ålborg, Odense og København har siden kunnet søge om midler til konkrete projekter i Mykolaiv, Lviv og Kyiv. Kommunerne har identificeret en række mulige samarbejdsområder: energieffektivitet, vandforsyning, byudvikling/klimatilpasning, fremme af rammevilkår for den private sektor, behandling af veteraner og personer med handicap/traumer samt inddragelse af unge.

Projekterne har fokus på at opbygge ukrainske kommuners kapacitet gennem studiebesøg til danske kommuner, træning af personale samt præsentation af teknologiske løsninger, procedurer og strategier inden for konkrete sektorer. Samarbejdet omfatter ligeledes, at embedsmænd og eksperter fra de danske kommuner kan besøge deres ukrainske kolleger og gennemføre samarbejdet i Ukraine.

Kilde: Udenrigsministeriet
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.