Flere passagerer vælger bus, tog og letbane

Passagererne valgte at rejse med Midttrafik cirka 55,6 mio. gange i 2023 (Foto: Midttrafik)
dato

Midttrafiks årstælling for 2023 viser en stigning i antallet af passagerer på 6 procent i forhold til 2022. Cirka 55,6 mio. passagerer valgte at rejse med bus, tog eller letbane i 2023. Det er cirka 3 mio. flere end året før. Fremgangen er særlig positiv set i lyset af, at Midttrafik var nødsaget til at lave besparelser i mange kommuner og regionen fra sommeren 2023.

Cirka 55,6 mio. passagerer valgte i 2023 at hoppe på bus, tog eller letbane, når de skulle afsted til arbejde, uddannelse eller fritidsaktiviteter i Midttrafiks område.

Midttrafik har tælleudstyr i 99 procent af busserne, i alle tog og alle letbanetog. Her er der registreret cirka 3 mio. ekstra passagerer i 2023 end året før. Det svarer til en fremgang på 6 procent.

Passagerfremgangen er en realitet på trods af hårde år for den kollektive trafik. Først medførte covid-19 færre passagerer. Efterfølgende er høje energipriser resulteret i besparelser hos Region Midtjylland og flere kommuner fra sommeren 2023. Sammenlagt har det betydet, at der har været 4 procent færre køreplantimer i forhold til 2022.

”Midttrafik har sammen med kommunerne og Region Midtjylland arbejdet benhårdt på at få det bedste ud af de penge, der er til rådighed. Derfor er det meget positivt, at vi nu oplever en passagerfremgang på 6 procent i forhold til 2022. Jeg vil gerne sige tak til Midttrafiks ejere, der har strakt sig langt for at holde hånden under den kollektive trafik, selvom udgifterne er steget voldsomt”, udtaler Midttrafiks bestyrelsesformand Steen Vindum.

Midttrafiks planchef Henrik Juul Vestergaard glæder sig også over passagerfremgangen. Han fortæller:

”Det tegner godt for den kollektive trafiks fremtid i Midtjylland, at vi går frem på passagerer på trods af, at vi tilbyder færre køreplantimer. Vi har i arbejdet med besparelserne haft fokus på god planlægning, herunder at udnytte det kollektive trafiknet mere effektivt. Passagertallene vidner om, at vi kan tiltrække kunder til den kollektive trafik, når kundegrundlaget er der og produktet er godt”.

Størst passagerfremgang på bybusser og letbane
Aarhus Kommune står for den største passagerfremgang. Her har bybusserne fået cirka 1,9 mio. flere passagerer, mens der på Letbanen har været en tilgang på cirka 0,3 mio. Også bybusserne i Randers har oplevet en passagerfremgang på cirka 0,2 mio.

Trods fremgangen i 2023 mangler den kollektive trafik i Midtjylland fortsat 9 procent af passagererne i forhold til 2019, der var sidste normalår før covid-19. Letbanen adskiller sig dog med en fremgang på hele 27 procent flere passagerer end i 2019. Derudover er de blå regionalruter tæt på 2019-niveauet i 2023, og det på trods af en nedgang i køreplantimer på 9 procent i forhold til året før.

Den største procentvise fremgang finder vi i Favrskov Kommune (27 procent), i Skanderborg Kommune (10 procent) og Ikast-Brande (9 procent).

Målrettet indsats for at tiltrække kunder
Midttrafik har siden covid-19 arbejdet målrettet med at tiltrække nye kunder til bus, tog og letbane. Kampagner har fremhævet fordele ved den kollektive trafik fremfor bilen, mens gode billettilbud som fx Midttrafiks dagsbilletter har tiltrukket kunder i fritidssegmentet.

Den store passagerfremgang på bybusser og letbane bekræfter også, at kunderne kommer der, hvor produktet er godt med god fremkommelighed og hyppige afgange. Også byudviklingen spiller en stor rolle for passagertilgangen. Som eksempel kan nævnes, at kommunerne langs Letbanen har haft stort fokus på udvikling omkring stationerne. Blandt andet har der været kraftig byudvikling i området omkring letbanestoppet Torsøvej i Aarhus. Dette har medført en markant fremgang på cirka 46 procent i antallet af passagerer, der stiger på eller af Letbanen.

Kilde: Midttrafik
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.