Harlev Dagtilbud søger pædagogisk leder til Børnehaven Næshøj

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du uddannet pædagog og ønsker at prøve kræfter med ledelse, eller ønsker du blot at skifte rammer for din pædagogiske ledelse, så læs endelig videre. Brænder du for de 3-6-årige børns læringsmiljøer? Er du den der kan facilitere og understøtte at vi, i højere grad, skaber brede børnefællesskaber med deltagelsesmuligheder for alle børn? Så har vi rammerne i Børnehaven Næshøj; en kompetent og engageret personalegruppe, søde børn og familier og et lederteam i Harlev dagtilbud, der støtter og inspirerer hinanden.

Om os
Børnehaven Næshøj er en børnehave normeret til 64 børn. Børnene er aldersintegreret fordelt i tre grupper. I løbet af en uge er børnene i forskellige fællesskaber: det store hus-fællesskab, i grupperne, samt i årgangsgrupper på tværs af huset. I dagligdagen lægges der vægt på en tydelig struktur, som skaber overblik for alle børn – dette primært via genkendelige rutiner og visuel understøttelse. I børnehaven er der flere børn, hvor der er en særlig tilrettelagt pædagogisk indsats. Vi har et tæt samarbejde med pædagogisk fagkonsulent, psykolog, tale-høre konsulent, samt andre der kan understøtte med specialviden. Vi arbejder bevidst med bredere børnefællesskaber, hvor de pædagogiske læringsmiljøer tilrettelægges, så de rummer alle børn.
Der er 12 ansatte – pædagoger, pædagogiske assistenter, medhjælpere, flex-job og studerende. I personalegruppen søger de sparring og støtte hos hinanden og hos den pædagogiske leder. I løbet af de sidste par år er der kommet flere nye ansatte og personalet står nu et sted, hvor der opleves fælles retning og psykologisk tryghed i huset. Personalegruppen agerer handlekraftig i hverdagen og bidrager aktivt med ideer og ønsker til udvikling af den pædagogiske praksis.
Forældregruppen i Børnehaven Næshøj er karakteriseret ved et højt engagement, fx har vi jævnligt besøg af en forælder til fredagsfællessamling. Det kan være en politimand, en der danser eller en der kan noget med musik og sang. Forældrerådet er aktivt både i planlægning og opgaveløsning i forhold til arrangementer og gør et stort stykke arbejde i formidling af indhold fra forældrerådsmøder, til den resterende forældregruppe.
Børnehaven Næshøj er en del af Harlev Dagtilbud og er den eneste rene børnehave i dagtilbuddet. Derudover er der en vuggestue, en dagpleje med 13 dagplejere og tre integrerede institutioner. Vi er seks pædagogiske ledere og en dagtilbudsleder. Lederteamet er kendetegnet ved, at vi går konstruktivt til opgaven, tager lederskab og giver følgeskab, bakker op, står til rådighed og hjælper hinanden. Vi er optaget af faglig ledelse, hvor vi øver os i at lede og udvikle praksis på baggrund af data, viden og evaluering. Vi er tro mod den politiske retning der er sat, fx i forhold til at bruge viden fra det uvildige tilsyn, samt rammerne i den pædagogiske læreplan, som afsæt for vores ledelse. Vi gør os umage for at skabe den røde tråd og skabe sammenhænge i vores fokus – altid med børnene og deres trivsel og udvikling i centrum.
Harlev ligger i udkanten af Aarhus Kommune, men centralt i forhold til motorvej og flere busser går direkte til døren i vores afdelinger. Harlev er et mindre lokalsamfund, hvor der er tradition for at inddrage og bruge byens faciliteter. Dagtilbud, skole og lokalmiljøet har flere samarbejdsflader og særligt i forhold til overgangen mellem dagtilbud og skole har vi et gensidigt forpligtende samarbejde, som der er et vedvarende fokus på og ønske om at udbygge og forbedre.
Når du er del af Harlev Dagtilbud, bliver du ligeledes en del af ’det store fællesskab’ i Børn og Unge, hvor vi arbejder inden for den fælles og forpligtende ramme om blandt andet bredere børnefællesskaber.

Om jobbet
Som pædagogisk leder har du ansvaret for den pædagogiske praksis i institutionen. Din primære opgave er at skabe rammer og forudsætninger for det pædagogiske arbejde med børnene gennem klare mål, organisering af arbejdet og faglig sparring og feedback til dine medarbejdere.

 • Du skal stå i spidsen for en tydelig sammenhæng mellem de pædagogiske målsætninger og den daglige praksis med fagligheden og børnene i fokus. Fx ved at understøtte samarbejdet med en pædagogisk fagkonsulent, hvor der er fokus på udvikling af de pædagogiske læringsmiljøer for alle børn. Herunder formidle ny viden og erfaringer med henblik på at det, på sigt, skaber værdi for alle børn.
 • Du skal lede dine medarbejdere gennem involverende processer, fælles læring og udvikling – og gennem individuel feedback og sparring. Fx ved at være facilitator på møder med udgangspunkt i at understøtte læringsfællesskabet.
 • Du skal skabe struktur i hverdagen ud fra en velfungerende mødeplan og effektiv koordinering af opgaver med blik for husets samlede ressourcer og sikre stabil drift. På baggrund af rammerne i Dagtilbudsaftalen er der en øvebane i Børnehaven Næshøj, hvor en del af mødevirksomheden er rykket ind i arbejdstiden. Det fordrer tæt opfølgning og vedholdenhed fra den pædagogiske leder.
 • Du skal samarbejde med forældre – i dagligdagen, i forældrerådet og gennem klar og tydelig information og kommunikation. Vi har fx fokus på balancen i mængden af kommunikationen til forældrene – både fra den pædagogiske leder og fra personalet.
 • Du har ansvar for vedligeholdelse, økonomi og drift af institutionen inden for den givne ramme. Der er budgetlægning én gang om året og økonomiopfølgning fire gange om året – altid i samarbejde med dagtilbudsleder.
 • Du skal bidrage til den fælles udvikling af dagtilbuddet via aktiv deltagelse i lederteammøder, sparring med kollegaer og dagtilbudsleder, delt ansvar for tværgående arbejdsgrupper, deltagelse i relevant kompetenceudvikling.

Om dig
Vi håber, at du kan genkende dig selv i følgende:

 • Du har en stærk pædagogisk faglighed og et tydeligt børnesyn som tager sit udgangspunkt i den pædagogiske læreplan. At du kan omsætte det i ledelse og udvikling af den pædagogiske praksis – med afsæt i det gode, vi allerede gør og med stærkere læringsfællesskaber som ramme.
 • Du er involverende og lyttende – en der samler, skaber konsensus og følgeskab og insisterer på alles ansvar ind i det gode samarbejde.
 • Du er tydelig og kommunikerende – kan sætte og fastholde en fælles retning – også i modvind.
 • Du er synlig og nærværende – møder andre i øjenhøjde – skaber tillid.
 • Du er struktureret, kan skabe systematik og overblik - i driften og i egne opgaver.

Krav til stillingen
Du er pædagogisk uddannet og fagligt velfunderet med erfaring inden for 0-6 års området. 
Du har ledelseserfaring. Alternativt har du længerevarende erfaring med ledelsesprocesser, der giver dig potentialet til at træde ind i lederrollen, fx som vejleder, fagligt fyrtårn, konsulent eller lignende.
Du har en lederuddannelse eller lyst til at gå i gang med en.
Du kender til eller kan nemt tilegne dig viden om digitale værktøjer og kan understøtte den digitale strategi, hvor medarbejderne skal arbejde med Aula, SharePoint, Chromebook og Outlook. 

Læs mere om os
Læs mere om os: Børnehaven Næshøj (aarhus.dk)/ Harlev Dagtilbud (aarhus.dk)
Dagtilbud: Det Vi Gør (aarhus.dk)
Børn og Ungepolitikken: Børne- og ungepolitik (aarhus.dk)
Bredere børnefællesskaber: Bredere børnefællesskaber (aarhus.dk)
Stærkere læringsfællesskaber: Stærkere Læringsfællesskaber (aarhus.dk)
Ledelse: Ledelse (aarhus.dk)

Hvis du vil vide mere
Har du spørgsmål til stillingen, eller ønsker du at besøge os, kan du kontakte dagtilbudsleder Louise Lund Rasmussen, på telefon 21301876

Løn og ansættelse 
Der er tale om en fuldtidsstilling, hvor du er ansat uden højeste arbejdstid. 
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst og lokallønsaftale indgået med den forhandlingsberettigede faglige organisation. Årsløn er ca. 474.000 kr. ekskl. pension. Herudover er der jf. lokallønsaftalen kvalifikationstillæg for specifikke uddannelser. 
Der indhentes børneattest samt straffeattest.  

Vi håber, du kan starte den 1.7.2024

Ansøgning
Vi glæder os til at høre fra dig! Du sender os din ansøgning og bilag elektronisk senest den 12. maj, 2024 Den 14.5. udvælger vi de kandidater, vi inviterer til samtale. Første samtalerunde afholdes den 16.5. kl. 13-17.15. Der medvirker en HR-konsulent i ansættelsesprocessen, og der vil blive brugt færdighedstest samt personlighedstest i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Test, testinterview og referencer vil foregå den 21-22.5. og aftales med HR-konsulenten. Anden samtalerunde afholdes den 27.5. kl. 12-15.

Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

I Aarhus Kommune sætter vi børnene i centrum. Vi vil give alle børn og unge de bedste betingelser for at lære, udvikle sig og trives. Det kræver stærke læringsfællesskaber og tværfagligt samarbejde mellem de voksne omkring barnet.
I Aarhus Kommune bliver du en del af en samarbejdskultur, hvor data, viden og erfaringer inddrages, så alle får mulighed for at lære sammen af hinanden og med hinanden på tværs af professioner, medarbejdere og ledelsesniveauer. Vi tror på, at børn og unge gør, hvad de kan. Børnene er ikke problemet, men de viser problemet. I Aarhus Kommune tager de voksne ansvar for læring, udvikling og trivsel for alle børn og unge. 
    
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.  

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!


 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Sydbakken 6, 8462 Harlev J

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 12-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6031040

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet