"Pædagog til spændende vuggestuegruppe -bliv en del af vores udviklende læringsmiljø"

Profilbillede
dato

Vi søger en pædagog -erfaren eller nyuddannet - som har lyst til at blive en del af vores lille, men spændende hus. Her vil du blive tilknyttet vuggestuegruppen – Krabberne - sammen med en anden pædagog og to pædagogmedhjælpere. I Kompasset tilbyder vi faglig ledelse helt tæt på, ugentlig forberedelsestid og gode muligheder for at arbejde med pædagogik i mindre børnegrupper.

Om jobbet:
Vi brænder for at give børnene den bedste start på livet og skabe rammerne for et godt børneliv gennem indholdsrige, udviklende læringsmiljøer. Her stræber vi mod at være et stærkt læringsfællesskab, som har fokus på hvad udbyttet er for børnene. Vi arbejder med at strukturere os og rammerne, så vi skaber gode læringsmiljøer med nærværende voksne gennem hele dagen. 

I vuggestuen kan man se det ved at vi arbejder med små grupper, som er gennemgående under måltider og aktiviteter. Vi vægter udviklingen af børns deltagelsesmuligheder højt har en ressource fokuseret tilgang, hvor vi søger at forstærke og give følgeskab når vi finder det nødvendigt. Vi har derfor et stort fokus på voksenpositionering både når det gælder de planlagte aktiviteter og i forbindelse med børnenes frie og mere ustrukturerede leg. 

Det er vigtigt for os, at ny viden kommer til at leve i huset og afspejler sig i vores praksis. Her kan det nævnes at står vi overfor vores første uvildige tilsyn, som vil give os viden og data om vores fremadrettede fokus i vuggestuen og men også i huset som helhed, da vi pt. er i gang med en spændende bevægelse mod at blive et mere fælles hus, hvor vi får mest muligt ud af at vi er en integreret afdeling. Vi vil gerne prioritere at være i faglig bevægelse sammen og ønsker at videreudvikle på vores refleksive kultur. Hverdagen bliver langt sjovere og mere fagligt tilfredsstillende, når vi udvikler os sammen og hele tiden har for øje, at skabe det bedste sted for børn og voksne. 

Vi vægter forældresamarbejdet højt. Med gensidig tillid og nysgerrighed som bærende kræfter. Vi vil gerne give børnene den bedste start på livet, og det gør vi bedst med et tæt og respektfuldt forældresamarbejde. Dette afspejler sig også i det engagement og den hjælpsomhed forældregruppen udviser for os i huset.

Din profil:

 • Du har en reflekteret tilgang til pædagogik og din egen praksis, samt bidrager til faglige drøftelser og det gode børneliv.
 • Du kan kigge indad og mærke dig selv i samspil med børnene og regulere dig selv i forhold til, hvad det enkelte barn/børnegruppen har brug for lige nu.
 • Du har overblik og kan arbejde struktureret og organiseret. Ligesom du henholdsvis kan tage tydeligt lederskab og give følgeskab alt efter, hvad situationen og aftalerne kræver.
 • Du kan formulere dig tydeligt og forståeligt i skrift og tale.
 • Du er bevidst om den gode, anerkendende kommunikation i forhold til både børn, forældre og kollegaer. 
 • Du tør at være nysgerrig og stille spørgsmål til både egen og kollegaers praksis.
 • Går til det gode forældresamarbejde med en åbenhed og en fordomsfrihed, som gør at forældrene kan føle sig trygge, når de kommunikerer med dig omkring deres barn.

  Derfor skal du vælge os:
 • Vi er et hus i udvikling, hvor du kan være med til at få indflydelse på retningen og pædagogikken.
 • Du vil have mulighed for at arbejde helt tæt og fokuseret med en lille fast gruppe børn i vuggestuen.
 • Du kan blive en del af det store fællesskab i et tværgående udvalg i dagtilbuddet og være med til at sætte retning og træffe beslutninger.
 • Du bliver en del af en bred medarbejdergruppe af forskellige køn og aldersgrupper, bestående af pædagoger, pædagogisk assistent, pædagogmedhjælpere, køkkenmedarbejder og pædagogisk leder.
 • I dagtilbuddet prioriterer vi faglig udvikling og har årligt en fælles faglig workshop og en fælles pædagogisk dag.


  Løn og ansættelsesvilkår:
  Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer, medmindre stillingen er omfattet af en forhåndsaftale, som kan danne grundlag for lønfastsættelsen
    
  Ugentligt timetal: 37

  Der vil blive indhentet børne- og straffeattest og ansættelse sker under forudsætning af, at attesterne ikke viser, at du er uegnet/uværdig til stillingen. Du kan læse mere her om hvordan vi behandler dine oplysninger her.

  Hvis du vil vide mere:
  Du er meget velkommen til at ringe for at høre nærmere om stillingen eller at aftale et besøg med, pædagogisk leder Clara Josefine Christensen, 29 20 41 34.


Ansøgning
Hvis du kan se dig selv i disse rammer og har du de samme værdier som beskrevet herover så skynd dig at sende os en ansøgning. 

Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist: d. 11.08.24. Der afholdes samtaler løbende i uge 33 og 34.

Om os
Kompasset er en integreret institution normeret til 44 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Vi bor i Harlev, som er en mindre by med et stærkt lokalmiljø, ca. 10 km. fra Aarhus. Vi er en del af Harlev Dagtilbud som udgøres af fem daginstitutioner og dagplejen. Vi har et tæt samarbejde med de andre afdelinger og den lokale folkeskole, om børn, pædagogik og den røde tråd i barnets liv. Der er rig mulighed for at følge det enkelte barn og familien fra start i dagtilbud ind i skolelivet, med de erfaringer det giver os til faglig udvikling.

Børn har behov for genkendelighed, så det bestræber vi os på at give, blandt andet gennem ugeplaner og faste aktiviteter og kendte voksne. Altid planlagt med udgangspunkt i den aktuelle børnegruppes behov.

Vi arbejder med en vekslen mellem det fælles og det opdelte. Dette kan ses i dagligdagen ved at vi åbner og lukker sammen på tværs, har mulighed for at åbne mellem børnehaven og vuggestuens legeplads og hver fredag har fællessamling med sang og musik, eventyrfortælling eller andre fællesaktiviteter. Andre gange lukker vi døren og fordyber os i leg og aktiviteter i egen gruppe.
 

 
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.   

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 

 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Rødlundvænget 37, 8462 Harlev J

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 11-08-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6071856

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet