Specialpædagoger til nyoprettede specialklasser på Næshøjskolen pr. 1.8.2024

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Om jobbet:

Næshøjskolen søger flere lærere med linjefag i dansk, matematik og med specialpædagogiske kompetencer, 2 specialpædagoger med ansættelse i undervisningen samt 2 pædagoger med ansættelse i SFO til at varetage opgaver i både undervisning og SFO.

Skolen skal opstarte 2 specialklasser – en 1-2 kl. og en 2-3 kl. med 5-7 elever i hver klasse.

Næshøjskolen ligger i udkanten af Aarhus Kommune i byen Harlev. Skolen har 575 elever og 70 ansatte lærere og pædagoger samt teknisk administrativt personale.

Eleverne er børn der er udfordret i opmærksomhed, aktivitet og eksekutive funktioner.

Gennem et struktureret, forudsigeligt miljø, og individuelt tilrettelagt undervisning, søger vi at bibringe den enkelte elev i et fagligt fundament samt udvikling af de sociale kompetencer med et overordnet mål i at forsøge at bringe dem tilbage til almenskolen.

Vi søger derfor lærer der:

 • Kan skabe struktur og forudsigelighed i elevernes skoledag
 • Kan strukturere og planlægge undervisning, der tilgodeser eleverne på deres niveau
 • Kan arbejde med skriftlig dokumentation – handleplaner, skoleudtalelser, statusbeskrivelser ol.
 • Kan udvise engagement, tålmodighed og være målrettet
 • Kan samarbejde tværfagligt både i eget team og med resten af skolen og skolens øvrige netværk
 • Er god til relations arbejdet og har en anerkendetilgang til både elever og familier
 • Er stabil og robust
 •  

Vi tilbyder

 • En arbejdsplads der er mangfoldig i elever og personale
 • Et tæt samarbejde i teams, med ledelsen og med det øvrige netværk – herunder PPR og Familierådgivere
 • Mulighed for kompetenceudvikling i forhold til det specialpædagogiske arbejde
   

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer, medmindre stillingen er omfattet af en forhåndsaftale, som kan danne grundlag for lønfastsættelsen
  
Ugentligt timetal: Fuldtid

Der vil blive indhentet børne- og straffeattest og ansættelse sker under forudsætning af, at attesterne ikke viser, at du er uegnet/uværdig til stillingen. Du kan læse mere her om hvordan vi behandler dine oplysninger her.


Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om skolen kan fås på skolens hjemmeside www.naeshoejskolen.dk eller ved henvendelse til skoleleder Lars Mølgaard tlf. 51576560 eller pædagogisk leder Merete Milvertz tlf. 51537001


Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist:  02-06-2024
Samtalerne afvikles i uge 23

  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.   

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 

 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Gammel Stillingvej 424, 8462 Harlev J

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 02-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6042138

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet