Bofællesskabet Harlev søger en barselsvikar med tiltrædelse 1.3.24 eller snarest derefter og frem til 1.11.24

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Om jobbet:
Bofællesskabet Harlev er et bofællesskab med døgndækning til voksne med udviklingshæmning, der har varieret brug for pædagogisk vejledning og støtte. Bofællesskabet består af 20 lejligheder, samt fælleslokaler. 

Alle praktiske sundhedsopgaver varetages af hjemmeplejen. Alt fra bad til medicin udlevering.

Harlev er et hus hvor både borgere og personale trives og har kendt hinanden gennem mange år.

Bofællesskabet er etableret efter §105 i lov om almene boliger, og bostøtten gives efter servicelovens §83 og §85. Handleplanerne udarbejdes efter §141. 

Vi samarbejder med beboerne om en tilværelse med læring og livsmestring samtidig med tryghed og forudsigelighed. I samspil med beboerne arbejder vi kreativt og innovativt med målene. Beboerne er bl.a. inddraget i de praktiske gøremål i dagligdagen, så beboerne opnår læring og livsmestring i dagligdagen. Den pædagogiske støtte tilpasses individuelt til den enkelte beboer. En stor del af beboerne er tilknyttet beskæftigelse – både internt og eksternt, og her arbejder vi med at understøtte samt udvikle individuelle færdigheder ud fra beboerens motivation. 

Din profil:
Vi søger en kollega, der:

 • Kan agere roligt i samarbejde med beboerne
 • Kan arbejde alene og planlægge selvstændigt under hensyntagen til fælles beslutninger
 • Lægger vægt på gensidigt højt informationsniveau gennem solid faglig dokumentation
 • Har gode relationelle kompetencer
 • Er team orienteret i tankegang
 • Kan være tydelig i faglige- og kollegiale sammenhænge og bidrage til anerkendelse, refleksion og fælles læring
 • Er fortrolig med IT, gerne stærke skriftlige kompetencer
 • Kan arbejde struktureret, målrettet og vedholdende med understøttelse af den enkelte borgers mål
 • Om du er forholdsvist nyuddannet eller har mere erfaring betyder ikke så meget, hvis du har en socialfaglig baggrund og er motiveret for at arbejde med udviklingshæmning
 • Har gåpåmod og fleksibilitet og kan tænke i kreative løsninger, når hverdagen udfordresDerfor skal du vælge os:
Vi kan tilbyde:

 • Et vikariat på 30 timer om ugen
 • Personalet i Bofællesskabet Harlev består i dag af 8 socialpædagoger, 1 køkkenleder og 2 nattevagter (pædagogmedhjælpere) samt 1 lønnet pædagogstuderende. 
 • Personalegrupper består af erfarne medarbejdere med en høj faglighed. Et sted medarbejderne fortæller, at det er meget attraktivt af få et arbejde. 
 • Arbejde hver 3. weekend. 
 • En velfungerende borgergruppe, hvoraf mange har kendt hinanden i mange år.
 • Engagerede pårørende, der bakker os op.
 • En spændende arbejdsplads, der indimellem kan byde på uventede og uforudsigelige opgaver. Dagene går ikke altid som forventet, fordi vi samarbejder med borgere, der kan have brug for støtte til noget andet end det, der var planlagt.
 • En arbejdsplads med højt til loftet og gode muligheder for at udfolde dine evner og faglighed.
 • Kolleger hvoraf nogen har haft samarbejde med borgerne i mange år med engagement og høj grad af anerkendelse af hinandens forskellige kompetencer. Vi har en forståelse af humor som forløsende i mange situationer.Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Barselsvikariatet er til besættelse hurtigst muligt. Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest.

Ugentligt timetal: Deltid

Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Christina Søndergaard på telefon +4541864337.

Ansøgning
Stillinger i Aarhus Kommune søges elektronisk. Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist:  25-02-2024
 
Vi forventer, at 1. samtale finder sted i uge 9.

Om os
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse yder hjælp til kommunens borgere på social- og beskæftigelsesområdet. Området er delt op i to forvaltninger og en fælles stab. Magistratsafdelingen beskæftiger omkring 4.000 medarbejdere.

Beskæftigelsesforvaltningen er ansvarlig for tilbud til borgere, der står uden for eller er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det kan blandt andet være kontanthjælpsmodtagere, revalidender, førtidspensionister, sygedagpengemodtagere samt nyankomne flygtninge og indvandrere.

Socialforvaltningen er ansvarlig for kommunens tilbud til personer med handicap, sindslidende, misbrugere og udstødte samt udsatte børn og unge.

  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.    

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Rødlundvænget 2, 8462 Harlev J

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 25-02-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5986475

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet